Enerģētika 2017

Partneri

Enerģētika 2017

Par konferenci

Izdevniecība Dienas bizness sadarbībā ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociāciju 2017. gada 23. februārī organizē enerģētikas nozares forumu «Ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā».

Foruma mērķis ir analizēt elektroenerģijas, dabas gāzes,  siltuma un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un resursu tirgus tendences un iespējas. Pie sagaidāmajām  izmaiņām enerģijas industrijas likumdošanā,  veicināt  dialogu starp uzņēmējdarbības vidi un likumdevēju.

Foruma centrā – Latvijas dabas gāzes tirgus atvēršana šajā gadā. Par regulējumu, perspektīvu, nosacījumiem tirgus dalībniekiem. Ko sagaida enerģijas ražotāji gāzes brīvā tirgus apstākļos, kā tas ietekmēs tautsaimniecības attīstību un uzņēmējdarbības vidi.

Svarīgo globālo notikumu virknē 2016. gadā divi galvenie notikumi atstās ilgstošu iespaidu uz enerģijas industrijas un patērētāju ekonomisko stāvokli . Parīzes līgums cīņai pret klimata pārmaiņām stājies spēkā 2016.gada 4. novembrī un sākas dalībvalstu solījumu savstarpējā izvērtēšana.

2016. gada 30. novembrī Eiropas Komisija nāk klajā ar likumdošanas iniciatīvu komplektu Enerģijas Savienības nostiprināšanā. Ziemas paketes galvenie aktivitāšu virzieni ir vērsti enerģijas patēriņa samazināšanā ar efektivitātes paaugstināšanas līdzekļiem, enerģijas apgādes drošības paaugstināšanā iekšējā tirgū un patērētāju aktīvu tirgus dalībnieku pozīcijas stiprināšanā.

Jēlnaftas cena, atgūstas no šokējoši zemā līmeņa  Tas rada vilinājuma vairāk un neefektīvāk izmantot fosilos enerģijas resursus, bet konfrontē to ar pienākumu ierobežot CO2 un citu cilvēka veselība kaitīgu izmešu radikālu samazinājumu.

Latvijas ekonomikas sektori arī atrodas neliela informatīvā kara apstākļos par savstarpējās ietekmes faktoriem – enerģijas cenām, tirgu un regulēšanas simbiozi, apgādes drošības pienākumiem, informācijas  iegūšanas un interpretācijas lomu.

 


Konferences moderatore – Līva Melbārzde, laikraksta “Dienas Bizness” galvenā redaktore
Mērķa auditorija – enerģētikas nozares profesionāļi, lielo un vidējo uzņēmumu vadītāji.
Darba valoda: latviešu/angļu
Pasākuma vieta un laiks: 2017. gada 23. februāris, Radisson Blu Daugava Hotel, Kuģu iela 24, Rīga

download (1)

 


REĢISTRĀCIJA ŠEIT
Cena vienai personai:
Dalības maksa: 140 EUR + PVN
Dienas Biznesa abonentiem, AS “Latvijas Gāze” un AS “Latvenergo” juridiskajiem klientiem 15% atlaide – 119 EUR + PVN

Piezīme:
organizētājs patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos.

Vairāk informācijas:
Dace Rempe
Tel.: 26476977
E-pasts: dace.rempe@db.lv

Enerģētika 2017

Publikācijas

2084998_ORIGINAL_1487863876.jpg

Elektroenerģijas, dabas gāzes, siltuma un atjaunojamās enerģijas aktualitātes vērtē eksperti

Aktuāla diskusija ir sagaidāma par to, kā Latvijai sasniegt Eiropas Savienības klimata un enerģētikas mērķus 2030.gadam attiecībā uz enerģētisko drošību, enerģijas tirgus stiprināšanu, kā arī ekonomikas dekarbonizāciju un energoefektivitātes uzlabošanu, veicinot un nevis apdraudot tautsaimniecības izaugsmi.

2084926_ORIGINAL_1487863339.jpg

Forums Ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā

Foruma mērķis ir analizēt elektroenerģijas, dabas gāzes, siltuma un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un resursu tirgus tendences un iespējas. Pie sagaidāmajām izmaiņām enerģijas industrijas likumdošanā, veicināt dialogu starp uzņēmējdarbības vidi un likumdevēju.

Enerģētika 2017

Programma

9:00 – 9:15 Foruma atklāšana.

Līva Melbārzde, laikraksta “Dienas Bizness” galvenā redaktore

Arvils Ašeradens, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs


I daļa. Fosilās un importētās enerģijas loma Latvijas enerģijas bilancē – izmaksas un piegādes  ilgtspēja.

9:15 – 9:30 Dabasgāzes tirgus perspektīvas Latvijā.

Arvils Ašeradens,  Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

9:30 – 9:50 SPRK regulējums attiecībā uz dabasgāzes tirgus atvēršanu 2017. gada 3. aprīlī.

Gatis Ābele, SPRK padomes loceklis

9:50 – 10:10 Gāzes pārvades sistēmas lietošanas nosacījumi atvērtā tirgus dalībniekiem.  

Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” valdes locekle

10:10 – 10:30 Dabas gāzes tirgus paredzamā attīstība pēc tirgus atvēršanas.

Aigars Kalvītis, AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs

10:30 – 10:50 Ko AS “Latvenergo” sagaida no atvērtā gāzes tirgus?

 Māris Kuņickis, AS “Latvenergo” valdes loceklis, ražošanas direktors


10:50  – 11:35 Diskusiju panelis. Dabas gāzes tirgus attīstība un ietekme uz enerģētikas tirgu kopumā. 

Moderators: Andris Lauciņš, Ernst & Young Baltic partneris

Dalībnieki:
Arvils Ašeradens,  Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs;
Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors;
Aigars Kalvītis, AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs;
Zane Kotāne,  AS “Conexus Baltic Grid” valdes locekle;
Gatis Ābele, SPRK padomes loceklis


11:35 – 11:55 Kafijas pauze


II daļa. Parīzes vienošanās un Eiropas komisijas „ziemas paketes” globālās un vietējās sekas.

11: 55 – 12:15 Parīzes nolīguma ietekme uz Eiropas Savienības un Latvijas klimata politiku un tautsaimniecību.

Kaspars Gerhards,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

12:15  – 12:35 Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem (prezentācija angļu valodā)

Paula Pinho , Eiropas Komisijas Enerģētikas direktorāts, Enerģijas politikas nodaļas vadītāja

12:35  –  12:55 Kādi ir lielākie ar “ziemas paketi”  saistītie izaicinājumi un risināmie jautājumi Latvijai.

Dzintars Kauliņš, Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta direktors


12:55  – 13:55  Pusdienas


III daļa.  Elektrības tirgus jaunās perspektīvas.

13:55 – 14:15 Pārvades sistēmas operatora projekti drošības paaugstināšanai un tirgus pilnveidošanai

Gatis Junghāns, AS “Augstsprieguma tīkls” valdes loceklis

14:15 – 14:35 Klienta prasībām atbilstoša viedā tīkla attīstība.  

Rolands Lūsveris, AS “Sadales tīkls” valdes loceklis, Attīstības direktors

14:35 –  14:55 Elektroenerģijas tirgus perspektīvas un izaicinājumi.

Uldis Bariss, AS “Latvenergo” valdes loceklis, komercdirektors


14:55  – 15:15 Kafijas pauze


15:15– 15:35 Voltage Optimisation with Smart Metering for Distribution Grid Efficiency & Renewable Energy (prezentācija angļu valodā)

Allen Finch, Dominion Voltage Incorporated, Starptautiskā tirgus un attīstības izpilddirektors  (Richmond, Virginia USA);

Bill Zollars, Dominion Voltage Incorporated, Tehnisko risinājumu inženieris (Richmond, Virginia USA)

15:35 – 15:55 Efektīva Baltijas un Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgus izveide.

Andris Vanags, SIA “Fortum Latvia” valdes priekšsēdētājs

15:55 – 16:15 Enerģijas cenas un ekonomikas konkurētspēja.

Pēteris Strautiņš, DNB banka

16:15 – 17:00  Diskusijas panelis. Patērētāju interešu sabalansēšana pirms un pēc 2020. gada.

Moderators: Andris Lauciņš, Ernst & Young Baltic partneris

Dalībnieki:

Kaspars Osis, LTRK Enerģētikas komitejas vadītājs,
Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore,
Uldis Bariss, AS “Latvenergo” valdes loceklis, komercdirektors,
Olga Bogdanova, Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore,
Gatis Ābele, SPRK padomes loceklis,
Andris Vanags, SIA “Fortum Latvia” valdes priekšsēdētājs

17:00 – 17:15 Noslēgums

Enerģētika 2017

Eksperti

Arvils-Aseradens_200x200 (1)
Arvils Ašeradens
Ekonomikas ministrs
Aris-Zigurs_200x200
Āris Žīgurs
AS «Latvenergo» Galvenais izpilddirektors, Valdes priekšsēdētājs
Aigars-Kalvitis_200x200
Aigars Kalvītis
Akciju sabiedrības «Latvijas Gāze» valdes priekšsēdētājs
Maris-Kunickis_200x200
Māris Kuņickis
AS «Latvenergo» Ražošanas direktors, Valdes loceklis
Paula-Pinho-Bio_200x200
Paula Pinho
Head of Unit at the Directorate-General Energy European Commission
Andris-Vanags_200x200
Andris Vanags
SIA "Fortum Latvia" valdes priekšsēdētājs
Zane Kotane_200x200
Zane Kotāne
AS "Conexus Baltic Grid" valdes locekle
Dzintars-Kauliņš_200x200
Dzintars Kauliņš
Ekonomikas Ministrijas Atjaunojamo Energoresursu un Energoefektivitātes Departamenta direktors
Rolands-Lusveris_200x200
Rolands Lūsveris
AS «Sadales tīkls» Attīstības direktors, Valdes loceklis
Uldis-Bariss_200x200
Uldis Bariss
AS «Latvenergo» Komercdirektors, Valdes loceklis
Kaspars-Osis_200x200
Kaspars Osis
LTRK Enerģētikas komitejas vadītājs
Gatis Abele_200x200
Gatis Ābele
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis
Allen-Finch_200x200
Allen Finch
Starptautiskā tirgus un attīstības izpilddirektors, Dominion Voltage, Inc. (DVI)
Zollars_200x200
William C. Zollars, P.E.
Tehnisko risinājumu inženieris, Dominion Voltage Inc.
peteris-strautins_200x200
Pēteris Strautiņš
DNB bankas ekonomikas eksperts
kaspars-gerhards_200x200 (1)
Kaspars Gerhards
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs