Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

Par konferenci

Koka kā būvniecības materiāla konkurētspēja nepārtraukti pieaug, to apliecina gan tehnoloģiskās iespējas, gan vispārējā nepieciešamība rast klimatneitralitāti veicinošus risinājumus.

Kamēr citās valstīs koks kā atjaunīgais dabas resurss, viens no ilgtspējīgākajiem materiāliem, kura pielietošana ir teju neierobežota, tiek plaši izmantots pilsētapbūvē, Latvijā par koka būvniecības priekšrocībām ir tikai aptuvens priekšstats. Lielākā daļa no koka saražotās produkcijas tiek eksportēta uz citām valstīm, kur koka būvniecība ir augstu novērtēta.

Kā Latvijā veicināt koksnes materiālu izmantošanu ēku būvniecībā? Vai nākotnē šī nozare varētu ieņemt nozīmīgu daļu no kopējās Latvijas tautsaimniecības attīstības?

Cik informēta ir sabiedrība par koka ēku ilgtspējību un ko valsts no savas puses var darīt, lai apgūtu nozares potenciālu, īpaši, ja raugās no klimatneitralitātes rakursa.


Dienas Bizness aicina nozares līderus runāt gan par lielāka atbalsta nepieciešamību nozares attīstībai, ņemot vērā tās perspektīvas, gan par nepieciešamību izglītot sabiedrību attiecībā uz koka būvniecības ilgtspējību un tehnoloģiskajām iespējām konferencē “Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi”.


LAIKS: 2021. gada 23. marts
VIETA: www.db.lv
MĒRĶAUDITORIJA: meža un kokrūpniecības, koka būvniecības nozares pārstāvji, koksnes materiālu un produktu ražotāji, būvniecības nozares pārstāvji, pašvaldību un valsts atbildīgo institūciju pārstāvji un lēmumu pieņēmēji.


DALĪBAS MAKSA: 

Cena vienam pieslēgumam: 100 EUR + PVN
Dienas Bizness abonentiem 15% atlaide: 85 EUR + PVN


Vairāk informācijas:
Santa Butāne
+371 26132470
santa.butane@db.lv

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

sadarbības partneris

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

Ilgtspējīgu nozares attīstību atbalsta

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

informatīvie atbalstītāji

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

Programma

9.30 – 9.35 Konferences atklāšana
Ervīns Krauklis, sertificēts pasīvo ēku projektētājs

9.35 – 9.50 Koka būvniecības neizmantotais potenciāls
Jānis Vitenbergs, LR ekonomikas ministrs (aicināts)

9.50 – 10.10 Publiskās ēkas no koka klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai
Krišjānis Kalnciems, Passive House (aicināts)

10.10 – 10.40 Diskusija. Sabiedrības raksturojums ilgtspējīgās pilsētās

Diskusijas moderators: Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors;

Diskusijas dalībnieki:

Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs;
Inese Andersone, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja.

10.40 – 11.00 Citizen views on wood as a construction material: results from seven European countries
Noora Viholainen, Grant-funded researcher, Department of Forest Sciences Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS)

11.00 – 11.20 Strategies to enhance domestic wood construction – past experiences and the road ahead
Espen Stokke, Norvēģijas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas vecākais padomnieks


11.20 – 11.30 Pārtraukums


11.30 – 11.50 CLT tehnoloģija kā inovatīvs un ilgtspējīgs risinājums (temats tiek precizēts) 
Mārtiņš Ķeņģis, Skonto Prefab direktors & valdes priekšsēdētājs

11.50 – 12.10 Konektorkopņu ražošanas nozare Latvijā un citās ES valstīs
Intars Dīcmanis, Mitek Baltic vadītājs

12.10 – 12.40 Diskusija. Mūsdienīgas koka būvju renovācijas tehnoloģijas ātrākai kvartālu attīstībai

Diskusijas moderators: Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktors, Rīgas pilsētas arhitekts

Diskusijas dalībnieki:
Vladimirs Eihenbaums, koka ēku renovācijas centra “Koka Rīga” vadītājs;
Jānis Pelsis, koka arhitektūras centra vadošais speciālists (aicināts);
Kaspars Spunde, Rīgas Apkaimju attīstības komisijas vadītājs.

12.40 – 13.00 Faktori, kas ietekmē koka izvēli arhitektūras projektos
Antra Viļuma, arhitekte, RTU AF doktore

13.00 – 13.20 Temats tiek saskaņots
Aivars Vilguts, NTNU doktorants

13.20 – 13.40 Temats tiek saskaņots
Edvīns Grants, MEKA Būvkonstrukciju ugunsaizsardzības inženieris – konsultants


13.40 – 13.50 Pārtraukums


13.50 – 14.20 Diskusija. Kvalitatīvas izglītības, zinātnes un pētniecības loma sekmīgai nozares attīstībai

Diskusijas dalībnieki:
-Profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins, RTU AF dekāns;
Andrejs Domkins, MeKA direktors.

14.20 – 14.40 Arhitektūras un dizaina izglītība – pievienotās vērtības un ilgtspējības instrumenti Latvijas kokrūpniecībā
Toms Kokins,
arhitekts, lektors, Ūmeo Arhitektūras skola, Zviedrija

14.40 – 15.00 Ogres centrālā bibliotēka – projekta būvniecības noslēdzošā fāze
Valdis Onkelis, SIA “PBR” arhitekts (aicināts)

15.00 Noslēgums


Piezīme: organizētāji patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, kā arī programmas dienas kārtību, ja tāda nepieciešamība rastos.

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

Pieteikuma anketaVai Jūs esat:

:* Anketā iekļautā informācija netiks nodota trešajām personām!

* Piekrītu, ka mani personas dati tiek uzkrāti "Dienas Bizness" abonēšanas sistēmā (sistēmas reģistrācijas Nr. 011091), kā arī var tikt izmantoti tirgus izpētes veikšanai un informēšanai par uzņēmuma pakalpojumiem.

* Nospiežot pogu Sūtīt, Jūs apliecināt, ka informācija, ko esat sniedzis pieteikuma anketā par sevi, ir korekta un atbilst reālajai situācijai.