Organizācijas un dati

Partneri

Organizācijas un dati

Par konferenci

2018. gada maijā spēkā stāsies jaunā ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), kura definē personas datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu, un būs saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus. Praksē tā nosaka striktākus pienākumus visām klientu un darbinieku datu ieguvē, apstrādē un glabāšanā iesaistītajām pusēm, un paredz būtiski augstākus sodus par šo pienākumu nepildīšanu.

Kā Latvijas uzņēmumiem un valsts iestādēm labāk sagatavoties šīm pārmaiņām?

Kādas jaunas tiesības iegūs jūsu klienti un darbinieki?

Kā valsts praksē gatavojas kontrolēt šīs regulas ievērošanu?

Kā tehnoloģijas var palīdzēt nodrošināt atbilstību prasībām?

Uz šiem un citiem būtiskiem jautājumiem atbildes varēs iegūt laikraksta Dienas Bizness, Digital Mind, IBM un ALSO Latvija rīkotajā konferencē ORGANIZĀCIJAS UN DATI: Viss, kas vadītājiem jāzina par jauno ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Konferences moderators: Dīvs Reiznieks

Mērķa auditorija – augstākā un vidējā līmeņa uzņēmumu vadītāji, valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju vadītāji un speciālisti

Darba valoda: latviešu un angļu

Pasākuma vieta un laiks: 2017. gada 29. marts, Islande Hotel,  Ķīpsalas iela 2, Rīga

__________________________________________________________________________________________________________________________________

REĢISTRĀCIJA ŠEIT
Cena vienai personai:  EUR 70 + PVN

Piezīme:
organizētājs patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos.

Vairāk informācijas:
Vita Adamaite
Tel.: 29868972
E-pasts: Vita.Adamaite@db.lv

Organizācijas un dati

Programma

9.30 – 10.00 Reģistrācija

10.00 – 10.15 Konferences atklāšana

Jānis Maršāns, Izdevniecības Dienas bizness valdes loceklis

Rinalds Sluckis, Digital Mind valdes priekšsēdētājs

10.15 – 11.00 Regulas ieviešanas un uzraudzības plāni Latvijā – valsts perspektīva

Jekaterina Macuka, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore

11.00 – 11.30 Legal implications and consequences of GDPR (prezentācija angļu valodā)

Mindaugas Kiškis, zvērināts advokāts, advokātu biroja FORT partneris, Lietuva

11.30 – 12.00 5 praktiskas situācijas, ar kurām organizācijām var nākties saskarties no 2018. gada vidus

Artjoms Krūmiņš, ALSO Latvia risinājumu nodaļas projektu vadītājs

12.00 – 12.30 Digital Mind pieredze personas datu pārvaldībā

Rinalds Sluckis, Digital Mind valdes priekšsēdētājs

12.30 – 13.30 Pusdienas      

13.30 – 14.00 Latvijas iedzīvotāju digitālo datu aizsardzības paradumi

Agris Krusts, IT Centrs dibinātājs un vadošais konsultants

14.00 – 14.30 GDPR vs Security. Are you secured and compliant? Lets find out in practice (prezentācija angļu valodā)

Marcin Spychala, Cyber Security Architect, IBM Security

14.30 – 15.00 Kā uzņēmumiem samazināt nelikumīgas datu apstrādes risku

Ivo Krievs, BULLET ZAB zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E

15.00 – 15.30 Ārpakalpojumu, kas ietver personas datu apstrādi, izmantošana saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Sanita Pētersone, Mg.iur, MPA, KPMG ZAB Vecākā juriste

15.30 – 16.30 Diskusiju panelis – Valsts un komercsektora sadarbība personas datu aizsardzības nodrošināšanā

Diskusijas dalībnieki:

  • Jakaterina Macuka, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore
  • Zigmunds Vīķis, PINS.CO Reģionālais Direktors Baltijā
  • Lauris Linabergs, Datu valsts inspekcija, Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsults
  • Liene Šulce-Rēvele, Swedbank datu apstrādes jomas koordinators Baltijā

16.30 – 17.00 Noslēguma vārdi, sarunas

Organizācijas un dati

Eksperti

Rinalds-Sluckis_200x200
Rinalds Sluckis
Digital Mind valdes priekšsēdētājs
Artjoms-Krumins_200x200
Artjoms Krūmiņš
ALSO Latvia risinājumu nodaļas projektu vadītājs
Mindaugas-Kiskis_200x200
Mindaugas Kiškis
Zvērināts advokāts, advokātu biroja FORT partneris, Lietuva
Ivo-Krievs_200x200
Ivo Krievs
Zvērināts advokāts, personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E
Jekaterina-Mackusa_200x200
Jekaterina Macuka
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore
sanita-petersone_200x200 (1)
Sanita Pētersone
KPMG ZAB Vecākā juriste
Marcins-Spičala_200x200
Marcin Spychala
Cyber Security Architect, IBM Security
Lauris-Linabergs_200x200
Lauris Linabergs
Datu valsts inspekcija, Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsults