Organizācijas un dati

Par konferenci

2018. gada maijā spēkā stāsies jaunā ES Vispārējā datu aizsardzības regula, kura definē personas datu apstrādes mērķus, procesus un tehnoloģiju pielietojumu, un būs saistoša visām organizācijām, kuras apstrādā ES pilsoņu datus. Praksē tā nosaka striktākus pienākumus visām klientu un darbinieku datu ieguvē, apstrādē un glabāšanā iesaistītajām pusēm, un paredz būtiski augstākus sodus (līdz pat 20 miljoniem eiro vai 4% no grupas apgrozījuma) par šo pienākumu nepildīšanu.

Kā Latvijas uzņēmumiem un valsts iestādēm labāk sagatavoties šīm pārmaiņām?

Kādas jaunas tiesības iegūs jūsu klienti un darbinieki?

Kā valsts praksē gatavojas kontrolēt šīs regulas ievērošanu?

Kā tehnoloģijas var palīdzēt nodrošināt atbilstību prasībām?

 

Uz šiem un citiem būtiskiem jautājumiem atbildes varēs iegūt Dienas Biznesa, Digital Mind, IBM un ALSO Latvija organizētajā konferencē ORGANIZĀCIJAS UN DATI: Viss, kas vadītājiem jāzina par jauno ES Vispārējo datu aizsardzības regulu.

 

Mērķa auditorija – augstākā un vidējā līmeņa uzņēmumu vadītāji, valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju vadītāji un speciālisti.

Darba valoda: latviešu/angļu.

Pasākuma vieta un laiks: 2017. gada 29. marts, Islande Hotel,  Ķīpsalas iela 2, Rīga


 

Programma un pieteikšanās no 28. marta!