LATVIJAS MEŽU SERTIFIKĀCIJAS PADOMES 8. STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

Par konferenci

IZMAIŅAS UN RISINĀJUMI VIDES POLITIKĀ ILGTSPĒJĪGAI, KLIMATNEITRĀLAI EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI

 

LAIKS: 2023. gada 23. novembris 
KLĀTIENE: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža un vides zinātņu fakultāte, Jelgava, Akadēmijas iela 11, LV-3001
KONFERENCES LAIKS:  10:00 – 18:00, ierašanās un reģistrācija pasākumam – no plkst. 9:00
TIEŠSAISTE: zemeunvalsts.lv, db.lv, konferences.db.lv
DARBA VALODA: latviešu un angļu
DALĪBA:  bezmaksas,  iepriekš reģistrējoties

PASĀKUMA PROGRAMMAS SATURS: 

  • Klimatneitralitāte un vides aizsardzības politiskie aspekti ekonomisko un zinātnisko jautājumu skatījumā
  • Baltijas jūras baseina valstu sadarbība klimatneitralitātes un vides prasību aspektā
  • Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības ( ZIZIMM ) sektora specifika Eiropas kontekstā – tuvākās nākotnes perspektīvas
  • Pārdomātas un veiksmīgas dabas aizsardzības pozitīvie piemēri

PASĀKUMA DEVĪZE: Salus populi – suprema lex

 

 

Vairāk informācijas:
Santa Butāne
projekta vadītāja
SIA Izdevniecība “Dienas Bizness”
+37126132470 | santa.butane@db.lv


Pasākums tiek īstenots ar Meža attīstības fonda finansiālu atbalstu!

 

 

LATVIJAS MEŽU SERTIFIKĀCIJAS PADOMES 8. STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

Tiešraide

LATVIJAS MEŽU SERTIFIKĀCIJAS PADOMES 8. STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

Partneri

LATVIJAS MEŽU SERTIFIKĀCIJAS PADOMES 8. STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

Programma

09:00 – 10:00   Reģistrācija

10.00 – 10.15   Konferences atklāšana

Dr. oec. Irīna Pilvere, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes rektore
Māris Liopa,
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, LR Zemkopības Ministra padomnieks meža resursu ilgtspējīgas pārvaldības un izmantošanas jautājumos

Dr.silv. Linards Sisenis, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes dekāns


1. SESIJA
Klimatneitralitāte un vides aizsardzības politiskie aspekti ekonomisko un zinātnisko jautājumu skatījumā


10:15 – 10:40   Eiropas Zaļā kursa izaicinājumi bioekonomikas nozarēm Latvijā
Dr. oec. Irīna Pilvere, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes rektore

Dr. oec. Aleksejs Nipers, LBTU vadošais pētnieks

10:40 – 11:05   Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas izaicinājumi
Dr. silv. Dagnis Dubrovskis, LR Klimata un enerģētikas ministrija valsts sekretāra vietnieks

11:05 – 11:30   Resursu pieejamība un kokrūpniecības sektora izaugsmes iespējas. Faktori, kam ir izšķiroša nozīme
Artūrs Bukonts, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors

11:30 – 11:55   Klimatneitralitātes sasniegšanas ģeoloģiskie problēmjautajumi 
Dr. geol. Normunds Stivriņš
, LU profesors, Ezeru un purvu izpētes centrs valdes loceklis, Latvijas Nacionālā Kūdras Biedrības valdes priekšsēdētājs


2. SESIJA
Baltijas jūras baseina valstu sadarbība klimatneitralitātes un vides prasību aspektā


12:00 – 12:25  Virzība uz klimatneitralitāti. Kūdras nozares izaicinājumi un ilgtspējīgi risinājumi. Pieredze Ziemeļvalstīs un Latvijā
Dr. geol. Ilze Ozola,
 Ezeru un purvu izpētes centrs valdes locekle

12:25 – 12:50  Vai Eiropas Savienības prasības ietekmē mežsaimniecību Polijā? (prezentācija angļu valodā)
Prof. Dr. hab. Piotr S. Mederski, Pozņanas Dzīvības zinātņu universitātes (Poznań University of Life Sciences) profesors (Polija)

12:50 – 13:15  Dabiskie traucējumi. Ekoloģiskie procesi kā daudzfunkcionalitātes vadlīnijas (prezentācija angļu valodā)
PhD Floortje Vodde,
Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes (Estonian University of Life Sciences, Tartu) pētniece (Igaunija)


13:15 – 14:00   Pusdienu pārtraukums, kafija


3. SESIJA
Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības ( ZIZIMM ) sektora specifika Eiropas kontekstā
– tuvākās nākotnes perspektīvas


14:00 – 14:25  Klimata ziņā viedas mežsaimniecības nozīme (prezentācija angļu valodā)
MSc. Ajdin Starcevic,
Vāgeningenas Universitātes un Izpētes centra (Wageningen University & Research) Vides pētījumu (Wageningen Environmental Research) jaunākais pētnieks (Nīderlande)

14:25 – 14:50   Meža bioekonomikas uzraudzība 
Mg oec. Vineta Tetere
, LBTU ESAF lektore, Vāgeningenas universitātes (Wageningen University & Research) doktorante

14:50 – 15:15  Vecie meži vairāku aspektu skatījumā. Resursu izmantošanas daudzveidība
Mg. silv. Daiga Zute, LVMI Silava pētniece, Eiropas klimata pakta vēstniece Latvijā

Dr. silv. Āris Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks

15:15 – 15:40  Kūdras izmantošanas loma Eiropas Savienības zaļā kursa mērķu sasniegšanā
Uldis Ameriks
, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents, SIA Laflora valdes priekšsēdētājs


15:40 – 16:00   Kafijas pauze


4. SESIJA
Pārdomātas un veiksmīgas dabas aizsardzības pozitīvie piemēri 


16:00 – 16:25   Eiropas Taksonomija – instruments ilgtspējīgai un sabalansētai mežsaimniecībai 
Dr. biol. Rolands Moisejevs
, Daugavpils Universitātes DZTI pētnieks

16:25 – 16:50   Latvijas Finieris: Dabas aizsardzība un mežsaimniecība. Pieredze, pārdomas un izaicinājumi
Agris Meilerts,
SIA Latvijas Finieris Mežs valdes prieksšēdētājs

16:50 – 17:15   Parastās egles selekcija klimata gudrās mežsaimniecības ietvarā
Mg. silv. Pauls Zeltiņš,
LVMI Silava zinātniskais asistents

17:15 – 17:30   Noslēguma uzrunas

LATVIJAS MEŽU SERTIFIKĀCIJAS PADOMES 8. STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

Reģistrācija    * Anketā iekļautā informācija netiks nodota trešajām personām!

    * Piekrītu, ka mani personas dati tiek uzkrāti "Dienas bizness" abonēšanas sistēmā (sistēmas reģistrācijas Nr. 011091), kā arī var tikt izmantoti tirgus izpētes veikšanai un informēšanai par uzņēmuma pakalpojumiem.

    * Nospiežot pogu Sūtīt, Jūs apliecināt, ka informācija, ko esat sniedzis pieteikuma anketā par sevi, ir korekta un atbilst reālajai situācijai.