Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē

Par konferenci

Mūsdienīgas un uz attīstību vērstas sabiedrības pamatnosacījums ir līdztiesība visplašākajā tās izpratnē, kas nozīmē kā vides, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) piekļūstamību, tā sociālās iekļaušanas un diskriminācijas riskiem pakļauto sabiedrības grupu aizsardzību.

Novērtējot ES fondu ieguldījumu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā, kā arī vispārējās sabiedrības, tostarp atbildīgo un pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju informētības un izpratnes par iekļaujošo dizainu veicināšanas nepieciešamību, LR Labklājības ministrija ar ESF atbalstu rīko konferenci

“IEKĻAUJOŠA DIZAINA IZAICINĀJUMI PILSĒTVIDĒ”

 

Konferences SATURS

Dažādu nozaru eksperti un profesionāļi runās par to, kā veicināt tehnoloģiski pielāgotas vides un infrastruktūras, t.s., informācijas komunikāciju tehnoloģiju piekļūstamību ikvienam, ar mērķi veicināt ikviena sabiedrīvas pārstāvju līdztiesību justies pieņemtam, iederīgam un būt tiesīgam uz līdzvērtīgu iespēju izmantošanu, atbilstoši katra spējām.

Konferences mērķis

Iekļaujošas sabiedrības veidošana pamatā nozīmē vienlīdzīgu attieksmi, zināšanās un praksē balstītu izpratni, kā arī – pārdomātus, mūsdienīgus un mērķtiecīgi izmantotus tehnoloģiskos risinājumus. Konferences ietvaros mēs vērsīsim uzmanību uz tehnoloģiju un pilsētvides piekļūstamības risinājumiem, kas ne tikai pilda sabiedrības iekļaušanas funkcijas, bet atbilst arī mūsdienīga dizaina vadlīnijām un estētu prasībām par vizuāli pievilcīgu un sajūtām patīkamu telpu.
Aicinām ikvienu piedalīties konferencē “Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē”, lai iedvesmotos, izprastu un kopā veidotu telpu, kurā ikviens jūtas pieņemts un iederīgs, attiecīgi dotot iespēju pozitīvām emocijām un saliedētības spēkam.

Vīzija – veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanos, ar praktisku ievirzi vides piekļūstamības veidošanā.

Konferences mērķauditorija

Konferences saturs ir orientēts uz to, lai ik katrs no mums varētu gūt vērtīgu informāciju iekļaujošākas sabiedrības veidošanai. Īpaši aicinām piedalīties pašvaldību iestāžu amatpersonas, kuru atbildībā ir sociālās politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība, dažādu organizāciju, tostarp ārvalstu pārstāvji, kuru kompetencē ir pieejamības, sociālās iekļaušanas, iekļaujošā dizaina un universālā dizaina jautājumi (tostarp arhitekti, arhitektu biroji, būvniecības organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, izglītības iestāžu pārstāvji, tostarp profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, kuras īsteno mācību programmas būvniecības un IT specialitātēs un pakalpojumu sniegšanā, studenti, docētāji u.c.).

Norise

Laiks: 2021. gada 24. novembris, no plkst. 9.00 līdz 17.00
Vietawww.videvieno.lv

Tiešsaistes konferencei tiks nodrošināta piekļūstamība, atbilstoši prasībām un labajai praksei.
Par īpašām vajadzībām sekmīgai dalībai tiešsaistes pasākumā, lūdzam norādīt reģistrēšanās anketā, lai varam nodrošināt iespējami labākos tehniskos risinājumus, atbilstoši vēlamajām prasībām.

Pasākuma darba valoda – latviešu un angļu, (tulkojumam no angļu valodas tiks nodrošināts sinhronais tulkojums, surdotulkojums un subtitri latviešu valodā)

DALĪBA

Reģistrēšanās pasākumam ir atvērta, aicinām pieteikties ŠEIT

 

Vairāk par pasākumu:
Santa Butāne,
projekta vadītāja,
+37126132470 | santa.butane@db.lv

Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē

PROGRAMMA

8:30 – 9:00   Reģistrēšanās pasākumam
9:00 – 9:05   Priekšvārds | ANSIS BOGUSTOVS, moderators
9:05 – 9:15   Atklāšana | GATIS EGLĪTIS, LR labklājības ministrs

I DAĻA | IEKĻAUJOŠA SABIEDRĪBA UN VIDE, KAS VIENO

9:15 – 9:30   Building an Inclusive Mindset to Navigate Our Complex Future (video)
Īpašais viesis – JUTTA TREVIRANUS, Inclusive Design Research Centre (IDRC) direktore (KANĀDA)

9:30 – 9:40 No piekļūstamības uz piekļūstamību
IVARS BALODIS, apvienības “Apeirons” valdes loceklis

9:40 – 10:00   Vides piekļūstamības veicināšana pilsētvidē, vispārējo tiesību principu ievērošana pašvaldībās
ANETE ILVES,  Tiesībsarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece ar specializāciju cilvēku ar invaliditāti tiesību jautājumos

10:00 – 10:20   Universālais dizains: principi kas vieno sabiedrību
JURĢIS BRIEDIS, apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperts

10:20 – 10:40   Iekļaujoša sabiedrība – priekšnoteikums laimīgai dzīvei
MĀRIS GRĀVIS, biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs, kafejnīcas “RB Cafe” dibinātājs un valdes loceklis

10:40 – 11:00   Pārtraukums

11:00 – 11:20   Creating a better city for everyone
KRISTINE ANDREASSE, ilgtspējības stratēģe Jenšēpingas pašvaldībā (ZVIEDRIJA);
JULIA CEDERBRANT, stratēģiskā satiksmes plānošana un ilgtspējīga pilsētas attīstība Jenšēpingas pašvaldībā (ZVIEDRIJA)

11.20 – 11.40   Atbildīga, radoša un kritiska attieksme, veidojot iekļaujošu arhitektūru
ULDIS ZANDERS, SIA “Depo projekts” valdes priekšsēdētājs, sertificēts arhitekts

11:40 – 12:00   Daudzveidīgas pieredzes kā iekļaujoša dizaina priekšnosacījums
LIENE JĀKOBSONE, arhitekte, dizainere, SIA “Sampling” studijas vadītāja

12:00 – 12:40  Valodas, kurās runā telpa: kā scenorāfijas un dramaturģijas instrumenti spēj ietekmēt emocijas interjerā. Pieredze no biroju veidošanas
OĻEGS ŅIKITINS, vadošais darba vides stratēģis Latvijā, aģentūras “Lietus” dibinātājs

12:40 – 13:00   Aiztikt drīkst nebaidīties!
AGNESE RUDZĪTE, māksliniece, grafiķe – taktilo projektu veidotāja

12:40 – 13:00   ES fondu projektu īstenošanas rezultāti
ES fondu labās prakses projektu apbalvošana

13:00 – 13:20   Pārtraukums

II DAĻA | TEHNOLOĢIJU UN VIDES PIEkļūstamība IEKĻAUJOŠAS SABIEDRĪBAS VEIDOŠANAI

13:20 – 13:40   Universal Design for the Information Society
G. ANTHONY GIANNOUMIS,  Oslo Metropolitēna universitātes (OsloMet) Datorzinātņu katedras IKT universālā dizaina asociētais profesors, vienlīdzības principa aizstāvis, sociālais uzņēmējs (NORVĒĢIJA)

13:40 – 14:00  IKT un inovāciju kultūra kā iekļaujošā dizaina instruments: praktiskais stāsts
MARINA PETRAKOVA,VREACH līdzdibinātāja un vadītāja, Riga TechGirls līdzradītāja un valdes locekle

14:00 – 14:20 Nepiekļūstama komunikācija. KĀ?
INTS BALODIS, VRAA EID LAN / IT pakalpojumu vadītājs

14:20 – 14:40 Piekļūstamības pārbaude jeb kā uzlabot WEB lapas kvalitāti
PĒTERIS JURČENKO, Turn.lv līdzdibinātājs, digitālās vides piekļūstamības eksperts, UX dizainers

14:40 – 15:00   Pašvaldības loma iekļaujoša dizaina Infrastruktūras izbūvē un publisko pakalpojumu pieejamībā
KARĪNA MIĶELSONE, Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos

15:00 – 15:10   Pārtraukums

15:10 – 15:30   UA-Check by Tamar Accessibility – Using Technology to ensure urban life for all
OMER LUBELSKI, Tamar Accessibility izpilddirektors (IZRAĒLA)

15:30 – 15:50   Saliedētība un iecietība kā drošības spilvens ikvienam sabiedrības pārstāvim
MARIJA KOŽARINA, biedrības “Socintegra” vadītāja

15:50 – 16:10   Innovation & inclusive mobility: 2 projects in NYC
SYLVAIN DENONCIN, Okeenea Group prezidents, Eiropas līderis pilsētu pieejamības jomā cilvēkiem ar invaliditāti (FRANCIJA)

16:10 – 16:30   Social Sector Navigation – The potential of technology
MATTHEW PARKER, HelpSeeker izpildviceprezidents, atbildīgs par inovācijām un tehnoloģijām (KANĀDA)

16:30 – 16:50   How to assemble a winning project in 23 steps? (ThisAbles IKEA)
MICHAL POPOV, Viceprezidente, Klientu serviss, MCCANN TEL AVIV (IZRAĒLA)

16:50   Noslēgums

Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē

RUNAS PERSONAS

GATIS EGLĪTIS
LR labklājības ministrs
JUTAA TRAVIRANUS
Inclusive Design Research Centre (IDRC) dibinātāja un direktore, Kanāda
IVARS BALODIS
apvienības “Apeirons” valdes loceklis
ANETE ILVES
Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece ar specializāciju cilvēku ar invaliditāti tiesību jautājumos
JURĢIS BRIEDIS
apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperts
LIENE JĀKOBSONE
arhitekte, dizainere, SIA “Sampling”
OĻEGS ŅIKITINS
vadošais darba vides stratēģis Latvijā, aģentūras "Lietus" dibinātājs
KRISTINE ANDREASSEN
Iigtspējības stratēģe Jenšēpingas pašvaldībā, Zviedrija
ULDIS ZANDERS
SIA “Depo projekts” valdes priekšsēdētājs, sertificēts arhitekts
JULIA CEDERBRANT
Pilsētas ilgtspējas un ​satiksmes​ ​stratēģiskā​ plānošana Jenšēpingas pašvaldībā, Zviedrija
INTS BALODIS
VRAA EID LAN / IT pakalpojumu vadītājs
AGNESE RUDZĪTE
māksliniece, grafiķe – taktilo projektu veidotāja
SYLVAIN DENONCIN
Okeenea Group prezidents, Eiropas līderis pilsētu pieejamības jomā cilvēkiem ar invaliditāti
KARĪNA MIĶELSONE
Ādažu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos
MĀRIS GRĀVIS
biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs, kafejnīcas “RB Cafe” dibinātājs un valdes loceklis
MARINA PETRAKOVA
VREACH līdzdibinātāja un vadītāja, Riga TechGirls līdzradītāja un valdes locekle
PĒTERIS JURČENKO
Turn.lv līdzdibinātājs, digitālās vides piekļūstamības eksperts, UX dizainers
MARIJA KOŽARINA
biedrības "Socintegra" vadītāja
MATTHEW PARKER
HelpSeeker izpildviceprezidents, atbildīgs par inovācijām un tehnoloģijām, Kanāda
MICHAL POPOV
viceprezidente, Klientu serviss, MCCANN TEL AVIV, Izraēla
OMER LUBELSKI
Tamar Accessibility izpilddirektors, Izraēla
GEORGE ANTHONY GIANNOUMIS
Oslo Metropolitēna universitātes (OsloMet) Datorzinātņu katedras IKT universālā dizaina asociētais profesors, vienlīdzības principa aizstāvis, sociālais uzņēmējs, Norvēģija