ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 2021

Par konferenci

Izdevniecība “Dienas Bizness” sadarbībā ar pašvaldību uzņēmumu SIA “ZAAO” un Vides pakalpojumu uzņēmumu “Clean R” šī gada 7. aprīlī rīko ikgadējo konferenci “Atkritumu apsaimniekošana 2021”.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārvaldība ir viens no būtiskākajiem jautājumiem ES un Latvijas tiesiskajā regulējumā  un politikas plānošanā. Jaunais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns nākamajiem astoņiem gadiem (2021.-2028. gadam) paredz paplašināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu un īstenot aprites ekonomikas principus, lai būtiski palielinātu atkritumu pārstrādi un samazinātu apglabājamo atkritumu apjomus.

Plāns paredz līdz 2021.gada maijam noteikt jauno atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežas, lai reģionu pašvaldībās līdz 2022.gada beigām kopīgi izstrādātu reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus. Drīzumā stāsies spēkā vairākas ES prasības un normas, kā rezultātā paredzamas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā Latvijā. Būs jāmaina iedzīvotāju domāšanas veids un paradumi. Kā tiks īstenotas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un kādi ir atkritumu plāna sasniedzamie rezultāti tuvākajos gados?


LAIKS UN VIETA: 7. aprīlis | www.db.lv
MĒRĶAUDITORIJA: Uzņēmumu īpašnieki un vadītāji, nozaru pārstāvji, valsts un pašvaldību uzņēmumu pārstāvji, atbildīgo valsts institūciju pārstāvji un politikas veidotāji.
DALĪBA KONFERENCĒ: Bezmaksas

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 2021

Sadarbības partneri

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 2021

Informatīvais partneris

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 2021

Programma

9.55 – 10.00 Pieslēgšanās online konferencei

10.00 – 10.10 Pasākuma atklāšana
Moderators: Ansis Bogustovs


I DAĻA | ASTOŅGADES PLĀNS UN NORMATĪVAIS IETVARS


10.10 – 10.30 Jaunais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021. – 2028. gadam
Kas to paredz?
Artūrs Toms Plešs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (ZOOM)

10.30 – 11.00 Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru darbība un nozīme nākošajā plānošanas periodā
Gints Kukainis,
SIA “ZAAO “ valdes priekšsēdētājs

11.00 – 11.35 Diskusija. Aprites ekonomikas principu ieviešana būvniecības atkritumu apsaimniekošanā
Situācija ar būvniecības atkritumiem, kādi būs pieturas punkti?
Būvgružu pārizmantošanas sistēmas izveide – kas tā par sistēmu?

Diskusijas dalībnieki:

Valerijs Stankevičs, Clean R izpilddirektors;
Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore;
Gints Miķelsons, Latvijas būvnieku partnerības vadītājs (ZOOM).


11.35 – 11.40 Pārtraukums


II DAĻA | ATKRITUMU DALĪTA VĀKŠANA UN PĀRSTRĀDE


11.40 – 12.10 BIO atkritumu šķirošanas izaicinājumi
Guntars Levics, Clean R valdes loceklis

12.10 – 12.50 Bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās
Galvenie šķēršļi efektīvai Bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas ieviešanai

Diskusijas dalībnieki:

Guntars Levics, Clean R valdes loceklis;
Rūta Bendere, LASA valdes locekle;
Mairita Lūse, Rīgas pašvaldības pārstāve;
Guntis Kampe, “Getliņi EKO” Administratīvais un infrastruktūras direktors.

12.50 – 13.30 Diskusija. Resursu aprites tradīciju atdzīvināšana sabiedrībā – no izaicinājumiem uz risinājumiem

Diskusijas dalībnieki:

Sniedze Sproģe, LPS padomniece lauku attīstības jautājumos;
Armands Nikolajevs, LASUA Izpilddirekcijas vadītājs;
Gints Kukainis, SIA “ZAAO “ valdes priekšsēdētājs;
Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore.


13.30 – 13.35 Noslēgums


Piezīme: organizētāji patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, kā arī programmas dienas kārtību, ja tāda nepieciešamība rastos.