Darba strīdi un to risināšana

Par semināru

Izdevniecība “Dienas Bizness” sadarbībā ar “SORAINEN” organizē tiešsaistes semināru “Darba strīdi un to risināšana”.


Ar nepieciešamību risināt darba strīdu var saskarties ikviens darba devējs. Īpaši tad, ja dažādu apstākļu ietekmē darba devējs vairs nevar nodrošināt atsevišķiem vai vairākiem darbiniekiem līdzšinējos nodarbinātības noteikumus. Tāpat arī jebkurš darbinieks, nerodot savam darba tiesību jautājumam pieņemamu risinājumu uzņēmuma ietvaros, var savu aizskarto tiesību un interešu aizsardzībai izvēlēties celt prasību tiesā vai vērsties Valsts darba inspekcijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, darba strīdi ir viena no populārākajām civillietu kategorijām, kas tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesās.

Izplatītākie strīdi ir par:

  • nelikumīgu darba attiecību izbeigšanu;
  • neizmaksātās darba samaksas piedziņu, kas nereti izriet no nepareizas darba laika uzskaites, kā arī par
  • darbinieku mobinga un diskriminācijas situāciju konstatēšanu un novēršanu.

Vebinārā tiks apskatītas iepriekš minētās tipiskākās darba strīdu situācijas, kā arī cita veida strīdi, piemēram, saistībā ar darbinieka prettiesisku komercnoslēpuma izmantošanu, konfliktsituāciju risināšana ar darbinieku arodbiedrību, sniegti ieteikumi, kā darba devējam jau laikus sagatavoties darba strīdam. Tāpat vebinārā tiks apskatīts, cik plaši būtu interpretējams darba devēja pierādīšanas pienākums, kā arī, kādu aizsardzības taktiku izvēlēties, kad darba strīds jau būs nonācis tiesā. Pieskarsimies arī jautājumam par Valsts darba inspekcijas lomu un tiesībām starp pusēm pastāvošo darba strīdu risināšanā.


LAIKS UN VIETA:  2021. gada 3. jūnijs | ZOOM platforma
NORISE: 
Plkst. 10.00 – 12.00
DARBA VALODA: Latviešu
MĒRĶAUDITORIJA: Personāla nodaļu vadītāji un speciālisti, uzņēmumu vadītāji, uzņēmumu juristi, darba tiesību interesenti


DALĪBAS MAKSA:
Viens pieslēgums: EUR 43 +  PVN

Darba strīdi un to risināšana

sadarbības partneris

Darba strīdi un to risināšana

INFORMATĪVI ATBALSTA

Darba strīdi un to risināšana

LEKTORI:

Andis_Burkevics

Andis Burkevics, ZAB “Sorainen” zvērināts advokāts, darba tiesību prakses vadītājs.


Specializējies darba tiesību un personas datu aizsardzības jautājumiem. Palīdz klientiem visos ar darba tiesībām saistītajos jautājumos, ieskaitot tiesvedības. Kā sertificēts personas datu aizsardzības speciālists daļu sava laika velta personas datu aizsardzības jautājumiem. Darba tiesību un datu aizsardzības jautājumiem veltījis daudz publikāciju.


Maris-Simulis

Māris Simulis, ZAB “Sorainen” zvērināts advokāts


Ilgstoši specializējies darba tiesībās, daudzu publikāciju autors. Praktizē arī krimināltiesības.

 

 

 

 

 

 


IEGUVUMI, PIEDALOTIES SEMINĀRĀ:


  • viena pasākuma ietvaros aptvert plašu iespējamo strīdu un risku spektru, kas saistīti ar darba tiesībām;
  • iemācīties agrīni apzināt un novērst potenciālas nesaskaņas;
  • uzzināt rīcības plānu situācijām, kad vienošanos neizdosies panākt;
  • iegūt izpratni par Valsts darba inspekcijas lomu darba strīdu risināšanā;
  • mācīties no citu kļūdām, kā rīkoties noteikti nevajag;
  • iepazīties ar praktiskiem piemēriem no dzīves;
  • uzdot jautājumus ekspertiem.

Vairāk informācijas:


Santa Butāne | projektu vadītāja
+371 26132470 | santa.butane@db.lv


Darba strīdi un to risināšana

Pieteikuma anketa

Error: Contact form not found.