Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

Par konferenci

Koka kā būvniecības materiāla konkurētspēja nepārtraukti pieaug, to apliecina gan tehnoloģiskās iespējas, gan vispārējā nepieciešamība rast klimatneitralitāti veicinošus risinājumus.

Kamēr citās valstīs koks kā atjaunīgais dabas resurss, viens no ilgtspējīgākajiem materiāliem, kura pielietošana ir teju neierobežota, tiek plaši izmantots pilsētapbūvē, Latvijā par koka būvniecības priekšrocībām ir tikai aptuvens priekšstats. Lielākā daļa no koka saražotās produkcijas tiek eksportēta uz citām valstīm, kur koka būvniecība ir augstu novērtēta.

Kā Latvijā veicināt koksnes materiālu izmantošanu ēku būvniecībā? Vai nākotnē šī nozare varētu ieņemt nozīmīgu daļu no kopējās Latvijas tautsaimniecības attīstības?

Cik informēta ir sabiedrība par koka ēku ilgtspējību un ko valsts no savas puses var darīt, lai apgūtu nozares potenciālu, īpaši, ja raugās no klimatneitralitātes rakursa.


Dienas Bizness aicina nozares līderus runāt gan par lielāka atbalsta nepieciešamību nozares attīstībai, ņemot vērā tās perspektīvas, gan par nepieciešamību izglītot sabiedrību attiecībā uz koka būvniecības ilgtspējību un tehnoloģiskajām iespējām konferencē “Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi”.

LBS BSSI minēto konferenci saskaņo kā atbilstošu profesionālās pilnveides kvalifikācijas punktu piešķiršanai atbilstoši LBS BSSI nolikuma “Nolikums par reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” 4.7.apakšpunkta 3.tabulā “Darbības, kas pielīdzināmas profesionālajai pilnveidei” noteiktajam.

Pēc pieprasījuma tiks sagatavots apliecinājums par piedalīšanos konferencē.


LAIKS: 2021. gada 23. marts
VIETA: www.db.lv
MĒRĶAUDITORIJA: meža un kokrūpniecības, koka būvniecības nozares pārstāvji, koksnes materiālu un produktu ražotāji, būvniecības nozares pārstāvji, pašvaldību un valsts atbildīgo institūciju pārstāvji un lēmumu pieņēmēji.


DALĪBAS MAKSA: 

Cena vienam pieslēgumam: 100 EUR + PVN
Dienas Bizness abonentiem 15% atlaide: 85 EUR + PVN


Vairāk informācijas:
Santa Butāne
+371 26132470
santa.butane@db.lv

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

sadarbības partneris

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

Ilgtspējīgu nozares attīstību atbalsta

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

informatīvie atbalstītāji

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

Programma

9.00– 9.15 Konferences atklāšana
Ervīns Krauklis, arhitekts, sertificēts pasīvo ēku projektētājs, pasākuma “Koka dienas” rīkotājs

9.15 – 9.30 Koka būvniecības neizmantotais potenciāls
Jurģis Miezainis, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs

9.30 – 10.10 The story of Vorarlberg – how small companies are creating world class wooden architecture
Dr. Matthias Ammann, neatkarīgais nozares eksperts un konsultants, komunikācijas un stratēģiajs vadītājs Holzbau Austria

10.10 – 10.40 Diskusija. Publisko ēku ilgtspējīga būvniecība pilsētas izaugsmei

Diskusijas moderators: Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas vadītājs;

Diskusijas dalībnieki:

 • Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs;
 • Inese Andersone, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja;
 • Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs.

10.40 – 11.00 Citizen views on wood as a construction material: results from seven European countries
Florenzia Franzini, Meža zinātņu departamenta doktorante, Meža bioekonomika, Bizness un ilgtspēja, Helsinku Ilgtspējības zinātņu Institūts (HELSUS)

11.00 – 11.20 Strategies to enhance domestic wood construction – past experiences and the road ahead
Espen Stokke, Norvēģijas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas vecākais padomnieks


11.20 – 11.30 Pārtraukums


11.30 – 11.50 CLT tehnoloģija un Skonto Prefab pieredze masīvkoka būvniecībā eksporta tirgos 
Mārtiņš Ķeņģis, Skonto Prefab direktors & valdes priekšsēdētājs

11.50 – 12.10 Konektorkopņu ražošanas nozare Latvijā un citās ES valstīs
Intars Dīcmanis, Mitek Baltic vadītājs

12.10 – 12.40 Diskusija. Vēsturiskām koka ēkām atbilstošas renovācijas tehnoloģijas Rīgas kvartālu attīstībai

Diskusijas moderators: Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktors, Rīgas pilsētas arhitekts

Diskusijas dalībnieki:

 • Vladimirs Eihenbaums, koka ēku renovācijas centra “Koka Rīga” vadītājs;
 • Kaspars Spunde, Rīgas Apkaimju attīstības komisijas vadītājs.

12.40 – 13.00 Faktori, kas ietekmē koka izvēli arhitektūras projektos
Dr. arch. Antra Viļuma, arhitekte, RTU AF doktore

13.00 – 13.20 Koka arhitektūra un būvniecība 21. gadsimtā
Dr. ing. Aivars Vilguts, Norvēģijas zinātnes un tehnoloģiju universitātes doktors

13.20 – 13.40 Ilgtspējīgu būvju projektēšanas prakses tendences
Edvīns Grants, MEKA Būvkonstrukciju ugunsaizsardzības inženieris – konsultants


13.40 – 13.50 Pārtraukums


13.50 – 14.20 Diskusija. Kvalitatīvas izglītības, zinātnes un pētniecības loma sekmīgai nozares attīstībai

Diskusijas moderators: Ervīns Krauklis, arhitekts, sertificēts pasīvo ēku projektētājs, “Koka dienas” rīkotājs

Diskusijas dalībnieki:

 • Marija Katrīna Dambe, arhitekte, NOMAD architects;
 • Dr. arch. Uģis Bratuškins, Profesors, RTU AF dekāns;
 • Andrejs Domkins, MeKA direktors.

14.20 – 14.40 Arhitektūras un dizaina izglītība – pievienotās vērtības un ilgtspējības instrumenti Latvijas kokrūpniecībā
Toms Kokins,
arhitekts, lektors, Ūmeo Arhitektūras skola, Zviedrija

14.40 – 15.00 Ogres Centrālā bibliotēka – projekta būvniecības noslēdzošā fāze
Valdis Onkelis, SIA “PBR” arhitekts
Rūdis Rubenis, SIA “PBR” arhitekts

15.00 – 15.20 Koka būvniecības gadsimts – Latvijas unikālā iespēja bagātībai un izaugsmei
Krišjānis Kalnciems, Viedās pilsētas klastera koordinators, “Passive House Latvija” valdes loceklis

15.20 – 15.30 Noslēgums


 

Piezīme: organizētāji patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, kā arī programmas dienas kārtību, ja tāda nepieciešamība rastos.

Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi

Papildkurss

PASĪVĀS ĒKAS STANDARTS: DROŠĀKAIS CEĻŠ GANDRĪZ NULLES ENERĢIJAS ĒKAS PROJEKTĒŠANĀ UN BŪVNIECĪBĀ 


No 2021. gada 1. janvāra Latvijā visām jaunbūvējamām ēkām jāatbilst “gandrīz nulles enerģijas” ēkas definīcijai. Ko tas nozīmē būvniecības jomas uzņēmējiem, un kā gandrīz nulles enerģijas ēkas projektēt un būvēt? Lai atbildētu uz daudziem praksē nozīmīgiem jautājumiem, “Dienas Bizness”, sadarbībā ar Viedās pilsētas klasteri un biedrību “Passive House Latvija” piedāvā konferences “Koka būvniecība Latvijā – attīstības iespējas un izaicinājumi” bez papildu maksas attālināti apmeklēt padziļinātu semināru “Pasīvās ēkas standarts: drošākais ceļš gandrīz nulles enerģijas ēkas projektēšanā un būvniecībā”.

Starptautiski atzītais pasīvās ēkas standarts ir pārbaudītākā un drošākā pieeja, kas ļauj ikvienam ēku projektētājam droši sasniegt šobrīd aktuālo gandrīz nulles enerģijas ēkas standartu.

Pasīvā ēka (vāc. passivhaus) ir ilgtspējīgas būvniecības standarts, ko uzskata par energoefektivitātes jomā visprogresīvāko brīvprātīgo ēku projektēšanas un būvniecības standartu pasaulē. Pasīvās ēkas patērē līdz pat 90 procentiem mazāk enerģijas apkurei kā parastās ēkas. Pasīvās ēkas šobrīd ir uzbūvētas vairāk kā 40 valstīs, un kopumā pasaulē ir vairāk kā 60 000 šādu ēku.

VIETA UN LAIKS:   ZOOM platforma | 21. aprīlis, no plkst. 10.00 – 14.00
KURSA ILGUMS: 4 stundas, par tā apmeklēšanu tiks piešķirti Latvijas Arhitektu savienības kredītpunkti
KURSU ORGANIZĒ: Izdevniecība “Dienas Bizness”, sadarbībā ar Viedās pilsētas klasteri un biedrību “Passive House Latvija”
KURSA LEKTORI:
-Ervīns Krauklis,
arhitekts, pasīvo ēku projektētājs ar vairāk kā 10 gadu praktisku pieredzi;
-Mare Mitrevica,
būvinženiere, sertificēta pasīvo ēku projektētāja, PHPP un pasīvo ēku sertifikācijas speciāliste.

KURSA SATURS

 • Pasīvo ēku projektēšanas pamatprincipu pielietojums gandrīz nulles enerģijas ēku projektēšanā;
 • Gandrīz nulles enerģijas ēku (NZEB) attīstības tendences pasaulē;
 • NZEB izpratne Latvijas būvnormatīvos;
 • Pasīvo ēku pamatprincipi;
 • Pasīvo ēku būvniecības ekonomiskā efektivitāte;
 • Energoefektīvu ēku būvniecības process;
 • Gaisnecaurlaidīgas konstrukcijas – projektēšana un izbūve;
 • Teicama siltumizolācija iekštelpu komforta un augstas energoefektivitātes sasniegšanai;
 • No termiskiem tiltiem brīvu konstrukciju izbūve;
 • Pasīvo ēku standartam atbilstoši logi rāmji, stiklojums un iebūves paņēmieni;
 • Energoefektīvas ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu;
 • Pasīvo ēku projektēšanas programma (PHPP) – drošākais un pieejamākais palīgrīks gandrīz nulles enerģijas ēkas projektēšanā un izbūvē.
 • ES līdzfinansētas tālākizglītības iespējas būvniecības jomā.

 


PIETEIKŠANĀS SEMINĀRAM: ŠEIT