Lattelecom Open City

Par konferenci

Mūsdienu tehnoloģijas un inovācijas palīdz radīt labākus dzīves apstākļus iedzīvotājiem un veicina jaunas biznesa un pilsētvides attīstības iespējas. Par viedu pilsētu mūsdienās ir uzskatāma pilsēta, kuras iedzīvotāji, pašvaldība un uzņēmumi ir gatavi visiem nākotnes ekonomiskajiem, tehnoloģiskajiem, klimata pārmaiņu un citiem izaicinājumiem.

Tomēr viedās pilsētas veido ne tikai infrastruktūra un tehnoloģijas, tie ir arī iedzīvotāji un sociālās inovācijas. Viedpilsētas veicina arī jaunas partnerības formas, kurā iesaistās dažādas puses, apvienojot resursus un pieredzi jaunu risinājumu veidošanā. Informācijas, resursu un tehnoloģiju pieejamība, kā arī savstarpējā sadarbība ir tie priekšnosacījumi, kas ir būtiski, lai mēs varētu izvērtēt cik atvērti un gatavi esam nākamajam tehnoloģiju un pilsētattīstības izrāvienam.

“Lattelecom Open City” esam aplūkojuši viedās pilsētas attīstību no pieciem būtiskiem aspektiem: iedzīvotājs, investīcijas,  tehnoloģijas, infrastruktūra un pilsētbūve, atbildot uz tādiem jautājumiem kā:

 • Kā radīt konkurētspējīgu vidi Latvijas pilsētās un to apkaimēs?
 • Kā veicināt sadarbību starp pašvaldībām un uzņēmumiem, lai kopīgi strādātu pie pilsētu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti uzlabojošiem risinājumiem?
 • Kā mūsdienu tehnoloģijas ietekmē pilsētu attīstību un kāds ir to ekonomiskais un sabiedrības ieguvums kopumā?
 • Kā ar Latvijā radītām viedajām tehnoloģijām veidot izaugsmei sekmīgu pilsētvidi un nodrošināt valsts konkurētspēju pasaulē?

Viedās pilsētas konferences uzdevums ir kļūt par sadarbības un komunikācijas platformu starp Latvijas pilsētām un uzņēmumiem, lai kopā strādātu pie pilsētu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti uzlabojošiem risinājumiem, kā arī rastu risinājumus lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem, kas ietekmē daudzas ekonomikas nozares vietējā un starptautiskā mērogā.


Laiks un vieta: 2018. gada 22. marts, Rīga, RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O6, Durbes iela 4

Konferences formāts: diskusijas + prezentācijas

Konferences valoda: latviešu un angļu

Konferences moderators: Arnis Krauze

Mērķis – prezentāciju un diskusiju formātā sniegt būtiskākās atziņas par to, kā viedās pilsētas koncepts un risinājumi var palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti Latvijas pilsētās un radīt virkni jaunu biznesa iespēju Latvijas uzņēmējiem.

Pasākuma mērķauditorija – uzņēmumu un pilsētu vadītāji, biznesa vadības eksperti, stratēģiskie vadītāji, valsts un pašvaldību uzņēmumu pārstāvji, augstskolu mācībspēki un jaunuzņēmumu komandas. Pasākuma mērķauditoriju vieno inovatīva domāšana, vēlme izmantot jaunākās tehnoloģijas sabiedrības un pašu labā, straujš, produktīvs dzīves ritms. Drošajiem pieder pasaule.

Dalība vienai personai 120 EUR + PVN
Dienas Biznesa abonentiem, Lattelecom korporatīvajiem klientiem 15% atlaide:  102 EUR + PVN

Konferencei aicinām reģistrēties ŠEIT


Piezīme:
organizētājs patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos.

Vairāk informācijas:
Santa Butāne
+37126132470 | santa.butane@db.lv

 

Lattelecom Open City

Partneri

Lattelecom Open City

Atbalsta

Lattelecom Open City

Programma

9.00 – 9.30 Reģistrācija

9.30 – 9.50  Atklāšana

 • Juris Gulbis, Lattelecom valdes priekšsēdētājs
 • Jānis Maršāns, Dienas Bizness valdes loceklis
 • Juris Radzevičs, Rīgas pilsētas izpilddirektors

VIEDĀS PILSĒTAS PAMATVĒRTĪBA – IEDZĪVOTĀJS


9.50 – 10.15  Transformējošas pilsētvides – Agnis Stibe, ESLSCA / MIT MediaLab sociālais inženieris

10.15 – 11.00 Ekspertu diskusija. Moderators – Viesturs Celmiņš, pilsētplānotājs un sociālantropologs

Diskusijas dalībnieki:

 • Agnis Stibe,  ESLSCA / MIT MediaLab sociālais inženieris
 • Daunis Auers, LU asoc.profesors, Domnīca Certus
 • Jānis Dripe, RISEBA Arhitektūras un dizaina nodaļas vadītājs

Diskusijas temati:

 • Kāda izskatās nākotnes pilsēta?
 • Pilsētu konkurētspējas ietekmējošie faktori;
 • Iedzīvotāju loma ilgtspējīgas pilsētas veidošanā;
 • Cilvēciskās vērtības, skatījums uz mijiedarbību starp tehnoloģijām un cilvēku;
 • Kā piesaistīt jaunus, aktīvus iedzīvotājus pilsētai, kā tehnoloģijas to var veicināt?

11.00 – 11.20  Kafijas pauze


INVESTĪCIJU PIESAISTE VIEDAJAI PILSĒTAI


11.20 – 11.45  Atbalsts pašvaldībām kā uzņēmējdarbības dzinējiem – reģionālā politika pirms un pēc 2020.gada – Raivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors

11.45 – 12.30 Ekspertu diskusija. Moderators – Nauris Kļava, Ernst&Young Baltic partneris

Diskusijas dalībnieki:

 • Raimonds Aleksejenko, EM Valsts sekretāra vietnieks
 • Raivis Bremšmits, VARAM Reģionālās politikas departamenta direktors
 • Sanda Liepiņa, LKA vadītāja
 • Matīss Paegle, Investīciju direktors, BALTCAP
 • Dmitrijs Saikovskis, OverkillVentures partneris
 • Jānis Rozenbergs, Cēsu pilsētas mērs

Diskusijas temati:

 • Vai ir dzīve pēc ES struktūrfondiem?
 • Kā mazās pilsētas var konkurēt ar lielajām pilsētām investīciju piesaistē?
 • Šķēršļi finansējuma piesaistē un iespējamie risinājumi;
 • Pilsētattīstības projekti caur FinTech uzņēmumiem;
 • Kas padara pilsētu un valsti pievilcīgu investīcijām (tostarp, PPP)?

TEHNOLOĢIJAS VIEDO PILSĒTU PĀRVALDĪBAI UN ATTĪSTĪBAI12.30 – 12.55  How the IoT can make a Smart City a reality (by delivering value to the
citizens and municipalities) – Mark Maiden, Actility Regional Sales Director

12.55 – 13.40  Ekspertu diskusija. Moderators – Krists Avots, Lattelecom Korporatīvās attīstības direktors

Diskusijas dalībnieki:

 • Mārtiņš Egle Ķekavas novada pašvaldības IT daļas vadītājs
 • Edmunds Garančs, Lattelecom IoT Biznesa direktors
 • Mark Maiden, Actility Regional Sales Director

Diskusijas temati:

 • Lietu internets – pilsētai un mājai;
 • Datu pieejamība un viedās pilsētas/pagasti;
 • Aplikācijas – vieglākai pārvaldībai un iedzīvotāju iesaistei;
 • Apgaismojums;
 • Kiberdrošība

13.40 – 14.40  Pusdienas


VIEDIE PILSĒTBŪVES RISINĀJUMI


14.40 – 15.05  Nākotnes būve nākotnes pilsētāDainis Bērziņš, UPB valdes priekšsēdētājs

15.05 – 15.50  Ekspertu diskusija. Moderators Krišjānis Kalnciems, Viedās pilsētas klastera vadītājs

Diskusijas dalībnieki:

 • Dainis Bērziņš, UPB valdes priekšsēdētājs
 • Jūlija Grīnberga, SIA “Citrus Solutions” valdes priekšsēdētāja
 • Modris Greitāns, Dr.sc.comp., EDI zinātniskais direktors, vadošais pētnieks
 • Maija Križmane, CMB būvprojektēšanas nodaļas vadītāja

Diskusijas temati:

 • Viedās pilsētbūves, būvniecības nosacījumi nākotnē;
 • Automatizācija un attālināta piekļuve vadības sistēmām;
 • Inžerniertehniskie risinājumi viedā pilsētvidē;
 • Pilsētas infrastruktūras pārvaldes risinājumi;
 • Energoefektivitāte kā obligāta, pašsaprotama prasība

VIEDĀ PILSĒTATTĪSTĪBA


15.50 – 16.15 – Saltoniškių g. 7. Sustainability, comfort & community – Aurimas Mertinkenas, nekustamā īpašuma attīstītājs no MMM Projects (Lietuva)

16.15 – 17.00 – Ekspertu diskusija. Moderatore Dace Kavasa, SIA Evolve dibinātāja

Diskusijas dalībnieki:

 • Mārtiņš Vanags, Skanstes attīstības aģentūra
 • Rūdolfs Cimdiņš, Rīgas plānošanas reģions,Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs
 • Uģis Bratuškins, Dekāns RTU, Arhitektūras projektēšanas katedras vadītājs
 • Neils Balgalis, Grupa 93 vadītājs

Diskusijas temati:

 • Sabiedrības viedums un potenciāls radīt, pieņemt un lietot jaunus pilsētattīstības risinājumus
 • Biznesa pakalpojumu centru sektora attīstība
 • Kvartāli kā apzināti veidoti teritoriju sadalījums
 • Pārdomāta satiksmes organizācija un sabiedriskā transporta loma 21. gadsimtā
 • Nepieciešamie un esošie resursi pilsētattīstībai

17.00  Noslēgums