Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Par konferenci

Izdevniecība “Dienas Bizness” kopā ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi rīko nozares pavasara konferenci tiešsaistē “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”.

ES zaļā kursa ietvaros, Latvijas lauksaimniecības un saistīto nozaru sektors saskaras ar vairāk izaicinājumiem nekā to risināšanai ir pieejami finanšu līdzekļi, kas ir viens no nozares attīstības stūrakmeņiem. Ir skaidrs, ka katra no ES definētajām stratēģijām, kā piemēram, “no lauka līdz galdam”, “bioloģiskās daudzveidības stratēģija”, “klimata politika”, “enerģētikas stratēģija” izvirza savas attīstības prioritātes un mērķus, attiecīgi iezīmējot rekomendēto aktivitāšu scenāriju ES dalībvalstīm.

Šobrīd rast līdzsvaru starp visām lauksaimniecību ietekmējošajām politikām ir gana sarežģīti, jo galapatērētājs jebkurā gadījumā būs Latvijas iedzīvotājs, kurš attiecīgi būs maksātājs.


LAIKS: 2021. gada 27. aprīlī
VIETA: Tiešsaiste | www.db.lv
MĒRĶIS: raisīt uz rezultātu vērstas diskusijas, uzklausot visas iesaistītās puses, meklēsim iespējamos risinājumus sekmīgai lauksaimniecības un saistīto nozaru ilgtspējīgai attīstībai, ar mērķi nogādāt veselīgu, Latvijā audzētu un ražotu pārtiku līdz katras Latvijas ģimenes galdam.
MĒRĶAUDITORIJA: Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārstāvji, viedokļu līderi, valsts atbalsta un nodokļu politikas veidotāji, valsts institūciju pārstāvji, uzņēmēji, zemnieki
DARBA VALODA: Latviešu
DALĪBA  KONFERENCĒ: BEZMAKSAS


Vairāk informācijas:

Santa Butāne
Projekta vadītāja | Dienas Bizness
+37126132470
Santa.butane@db.lv

Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Sadarbības partneri

Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Informatīvais partneris

Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Programma

10.10 – 10.15 Konferences atklāšana


10.15 – 10.35 Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs (aicināts)
10.35 – 10.40 LOSP pārstāvja uzruna (aicināts)


I DAĻA | ILGTSPĒJAS FAKTORS PĀRTIKAS ĶĒDES NODROŠINĀŠANĀ


10.40 – 11.00 Ziņojums
Jānis Grasbergs, ZM parlamentārais sekretārs

11.00 – 11.35 Diskusija
-Biodrošība lopkopības nozarē;
-Izaicinājumi attiecībā uz ievazāto dzīvnieku slimību kontroli un izskaušanu; slimību izplatīšanās risku novēršana un ierobežošana;
-Radikālāko dabas draugu uzstadījumu ietekme uz Latvijas lopkopības sektoru un iedzīvotāju drošību?

Diskusijas dalībnieki:

 • Mārtiņs Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs;
 • Māris Balodis, PVD ģenerāldirektors;
 • Anna Ērliha, LOPGRA izpilddirektore;
 • Jānis Grasbergs, ZM parlamentārais sekretārs.

11.35 – 11.50 Pārtraukums


II DAĻA | EIROPAS ZAĻAIS KURSS


11.50 – 12.10 Ziņojums
Roberts Zīle, EP deputāts

12.10 – 12.45 Diskusija
-Kas ir veselīga saimniekošana laukos ?
-Kādi ir pieprasītie pārtikas apjomi Latvijā, Eiropā;
-Cik un par kādu cenu zemnieki to spēj saražot, pilnvērtīgi nodrošinot veselīgas pārtikas pieejamību;
-Kā veiksmīgāk salāgot zaļākas dzīves un saimniekošanas (neintensīvo) virzienu laukos ar industriālo, efektīvo un intensīvo ražošanu?

Diskusijas dalībnieki:

 • Indulis Jansons, kooperatīva VAKS valdes priekšsēdētājs;
 • Gustavs Norkārklis, LBLA valdes priekšsēdētājs;
 • Maira Dzelzkalēja-Burmistre, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece;
 • Jānis Miezītis, SIA “Bormaņi” vadītājs;
 • Roberts Zīle, EP deputāts.

12.45 – 13.00 Pārtraukums


III DAĻA | SEG EMISIJU MĒRĶU SASNIEGŠANA


13.00 – 13.20 Ziņojums
Jānis Eglīts, ZM valsts sekretārs

13.20 – 13.55 Diskusija
-Ko zemniekam nozīmē SEG emisijas mērķu sasniegšana, par kādu cenu un kā tas ietekmēs globālo konkurētspēju pie arvien pieaugošajiem brīvās tirdzniecības līgumiem ar trešajām valstīm;
-Vai Latvijā jau iezīmējas lauksaimniecības sektori, kuriem tuvākā desmitgade var būt arī izšķirīgā (pēdējā)?
-Kā veiksmīgāk pārorientēt lauksaimniecisko ražošanu uz SEG emisiju samazinošo un maksimāli CO2 neitrālu?
-Kuras lauksamnieciskās ražošanas sadaļas Latvijā ir būtiski izaicinošas SEG un CO2 samazināšanā- kūtsmēsli, degviela, zemes izmantošana, pesticīdi utml., ūdens izmantošana utt.?

Diskusijas dalībnieki:

 • Alda Ozola, VARAM Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos (aicināta);
 • Dr. oec Arnis Lēnerts, LLU ESAF Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts – docents, pētnieks;
 • Jānis Eglīts, ZM valsts sekretārs;
 • Juris Cīrulis, z/s “Mežacīruļi” saimnieks.

IV DAĻA | ATSKATOTIES UZ COVID-19 ĒNĀ PAVADĪTO 2020. GADU


13.55 – 14.15 Ziņojums
Ģirts Krūmiņš, LAD direktors

14.15 – 14.50 Diskusija
-Kādas tendences parāda statistika lauksaimniecības un pārtikas ražošanas sektorā 2020. gadā un 2021. gada sākumā?
-Vai krīzes ietekmē ir notikušas kādas būtiskas izmaiņas pasaules tirgos, ražošanas sektorā Latvijā un Eiropā, patērētāju paradumu izmaiņas utt.).
-Kādi ir secinājumi par nākotni pēckrīzes laikam lauksaimniecības sektorā?

Diskusijas dalībnieki:

 • Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs;
 • Dr.oec. Ingūna Gulbe, AREI asoc. prof., Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja
 • Ģirts Krūmiņš, LAD direktors;
 • Aldis Ločmelis, z/s “Kotiņi” saimnieks.

14.50 – 15.00 Pēcvārds
Jānis Irbe, LOSP valdes loceklis


15.00 Noslēgums


Piezīme: organizētāji patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos