Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Par konferenci

Izdevniecības Dienas Bizness kopā ar Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomi (LOSP),  LPKS VAKS, Attīstības finanšu institūciju “Altum”  un nozares ekspertiem rīko tiešsaistes konferenci “Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas”

Klimata pārmaiņas un SEG emisiju pieaugums, tehnoloģiskās iespējas un pieprasījums pēc vidi saudzējošas ražošanas rada aizvien vairāk izaicinājumu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs ik gadu. Ir skaidrs, ka jebkuru ES valstu uzņemto vides prasību izpildīšana ir atkarīga no valsts atbalsta un skaidras ilgtermiņa nodokļu politikas, gan ar pašu uzņēmēju gatavību uzņemties ilgtermiņa saistības nozaru attīstībā. Ja sabiedrības pieprasījums pēc ekoloģiski un ekonomiski saražotas produkcijas globāli aizvien pieaug Latvijā un pasaulē, tad iespējas to izdarīt mijas ar dažādiem izaicinājumiem, valsts pārvaldes un uzņēmēju sapratnes un sadarbības, kā arī dabas resursu ierobežotības, darba spēka pieejamības, mainīgiem laika apstākļiem un citiem faktoriem.


LAIKS UN VIETA: 2020. gada 4. jūnijs | tiešsaiste
MĒRĶIS: Runāt par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares attīstību ES Kopējās lauksaimniecības politikas budžeta plānošanas periodā pēc 2020. gada.
MĒRĶAUDITORIJA: Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares pārstāvji, viedokļu līderi, valsts atbalsta un nodokļu politikas veidotāji, valsts institūciju pārstāvji, uzņēmēji, zemnieki
MODERATORS: Arnis Krauze

DALĪBAS MAKSA:
Viens pieslēgums: EUR 51.78 + PVN
Dienas Biznesa abonentiem, LOSP, VAKS biedriem: EUR 45 + PVN


Vairāk informācijas:

Santa Butāne
Izdevniecības Dienas Bizness
Konferenču nodaļas projektu vadītāja
+37126132470 | santa.butane@db.lv

Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Partneri

Latvijas zeme – ilgtermiņa attīstības perspektīvas

Programma

9.30 – 9.35 Pieslēgšanās tiešsaistes konferencei

9.35-9.45  Pasākuma atklāšana
Jānis Maršāns, SIA “Izdevniecība Dienas Bizness” valdes loceklis
Edgars Treibergs, Lauksaimniecības Organizāciju Sadarbības Padomes valdes priekšsēdētājs


I daļa | Nozaru atbalsts un ilgtspējas politika


9.45 – 10.00 KLP pēc 2020. gada, tās ietvaros izvirzītie mērķi un plāns to sasniegšanai (ieraksts)
Janušs Vojcehovskis (Janusz Wojciechowski), Eiropas Komisijas lauksaimniecības komisārs

10.00 – 10.15 Plānotā valsts atbalsta politika lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai starp citām ES dalībvalstīm
Kaspars Gerhards, LR zemkopības ministrs

10.15 – 10.50 Diskusija

 • Daudzgadu budžeta plānošana ;
 • Tiešie atbalsta maksājumi;
 • Covid-19 radītās krīzes ietekme;
 • Nozares attīstības veicināšanas pasākumi

Diskusijas dalībnieki:

 • Roberts Zīle, Eiropas Parlamenta deputāts;
 • Kaspars Gerhards, LR zemkopības ministrs;
 • Guntis Vilnītis, Lauksaimniecības Organizāciju Sadarbības Padomes  ģenerāldirektors;
 • Reinis Bērziņš, attīstības finanšu institūcijas ALTUM valdes priekšsēdētājs

10.50 – 11.00 Pārtraukums


II daļa | Ekonomiski pamatotas un dabai draudzīgas ražošanas veicināšana


11.00 – 11.15 Zemes Fonds un aizdevumi zemes iegādei – stratēģiski ALTUM risinājumi uzņēmējdarbības attīstībai laukos
Jēkabs Krieviņš, attīstības finanšu institūcijas ALTUM  valdes loceklis

11.20 – 11.35 Balanss starp ekonomiski pamatotu un videi draudzīgu saimniekošanu
Maira Dzelzkalēja-Burmistre, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece

11.40 – 11.55 Sadarbības iespējas starp vietējiem ražotājiem efektīvākas saimniekošanas veicināšanai
Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs

12.00 – 12.35 Diskusija. Sabiedrības izpratne par efektīvas saimniekošanas  priekšnosacījumiem un pieejamu galaproduktu

Diskusijas dalībnieki:

 • Indulis Jansons, valdes priekšsēdētājs, LPKS „VAKS”;
 • Ingūna Gulbe, Agroresursu un bioekonomikas institūta vadošā pētniece;
 • Maira Dzelzkalēja-Burmistre, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece;
 • Jānis ŠolksLatvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs;
 • Ringolds Arnītis , Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklis

12.35 – 12.50 Pārtraukums


III daļa | Mežsaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība, pieejamo resursu efektīva apsaimniekošana


12.50 – 13.05 Meža nozare un politiku ietekme
Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors

13.10 – 13.25 Meža nozares attīstības stratēģija 2030
Arnis Muižnieks, Mežu īpašnieku biedrības vadītājs

13.30 – 14.05 Diskusija. Mežsaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība, pieejamo resursu efektīva apsaimniekošana

Diskusijas dalībnieki:

 • Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos;
 • Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors;
 • Arnis Muižnieks, Meža īpašnieku biedrības vadītājs;
 • Māris Liopa, Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijas valdes priekšsēdētājs;
 • Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors;

14.05 – 14.15 Pārtraukums


IVdaļa | Klimata pārmaiņu samazinājums


14.15 – 14.30 Zinātnē balstīta meža nozare – kādi esam un būsim klimata pārmaiņu kontekstā
Andis Lazdiņš, LVMI Silava vadošais pētnieks

14.35 – 14.50 Klimata pārmaiņu ietekme uz ūdeņu kvantitāti un kvalitāti – risinājumi nelabvēlīgo izpausmju mazināšanai
Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Latvijas lauksaimniecības universitātes profesors, vadošais pētnieks

14.55 – 15.30 Diskusija. Parīzes vienošanās prasību izpilde, AER līmeņa sasniegšana un SEG emisiju samazināšana

Diskusijas dalībnieki:

 • Kaspars Brunovskis, SIA “Ezerkauliņi” īpašnieks;
 • Kristīne Sirmā, Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja;
 • Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos;
 • Jānis Irbe, Lauksaimniecības Organizāciju Sadarbības Padomes valdes loceklis

15.30 Noslēgums


Piezīme: organizētāji patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos