Seminārs uzņēmējiem par līgumsaistību izpildi

Par pasākumu

Izdevniecības “Dienas Bizness” konferenču nodaļa organizē tiešsaistes semināru uzņēmējiem “Par līgumsaistību izpildi”.

_________________________________________________________________________________________________________

Ar nepieciešamību risināt līgumsaistību izpildi nepārvaramos varas apstākļos un darba strīdus var saskarties ikviens uzņēmums. Pandēmijas apstākļos, kad valdības lēmumi gan tieši, gan netieši skar jebkura komersanta ierasto darbību, nereti ir radušies jautājumi vai un kādā mērā uzņēmumi drīkst nepildīt noslēgtos līgumus. Tiešsaistes semināru veidos divas daļas: nepārvarama vara un tās konstatēšana teorijā un praksē un līgumu saistību izpilde komerciālās, tiesiskās un finansiālās izpildes grūtībās.

Seminārā runāsim par

• Nepārvaramas varas ģenerālklauzulas definīciju pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, kā arī atsaucoties uz starptautisko regulējumu;
• Vispārīgu skaidrojumu ar piemēriem, kad līgumos ietvertie nepārvaramas varas regulējumi būs pretrunā normatīvajiem tiesību aktiem un starptautiskajām normām;
• Praktiskām procedūrām, lai iespējami precīzi pielietotu atsauci uz nepārvaramu varu, lai spētu pārkārtoties situācijai;
• Praktiskiem gadījumiem, kad neskatoties uz šķietamu nepārvaramu varu, tā nebūs pielietojama;
• Tiesu praksi;
• Citām tēmām atbilstoši lektora uzskatiem pamatojoties uz galveno satura virzienu.


LAIKS UN VIETA: 2022. gada 26. janvāris I ZOOM platforma
NORISE: Plkst. 10.00 – 12.00
DARBA VALODA: Latviešu
MĒRĶAUDITORIJA: uzņēmēji, uzņēmumu vadītāji, grāmatveži un juristi

DALĪBAS MAKSA:
Viens pieslēgums: EUR 45 +  PVN ( līdz 18.01)  EUR 65 +  PVN ( no 19.01)

__________________________________________________________________________________________________________

Seminārs uzņēmējiem par līgumsaistību izpildi

Sadarbības partneri

Seminārs uzņēmējiem par līgumsaistību izpildi

LEKTORS

      

  Rolands Valdemārs, Zvērināts advokāts “VALDEMĀRS” juridiskais birojs _________________________________________________________________________________________________________

Zvērināts advokāts Rolands Valdemārs specializējas komercdarījumos un nodrošina pilna spektra juridiskos pakalpojumus un biznesa atbalstu starptautiskiem un vietējiem uzņēmumiem, kas darbojas investīciju, nekustamā īpašuma jomās. Rolands Valdemārs 15 gadu juridiskās prakses laikā ir guvis praktisko pieredzi vairāk kā 250 tieslietās un gatavojis vairāk kā 100 juridiskos atzinumus par komplicētu juridisko jautājumu risināšanu gan privātā sektora pārstāvjiem, gan arī valsts un pašvaldību iestādēm un šobrīd vada advokātu biroju VALDEMĀRS.

PROGRAMMA:
10.00 – 10.35 Līgumu saistību izpilde
10.35 – 10.40 Pārtraukums
10.40 – 11.15 Nepārvaramas varas ietekme uz komerclīgumiem – nomu, piegādi, pirkumu, pakalpojumu līgumiem.
11.15 – 11.45 Jautājumi un atbildes

 

Vairāk informācijas:

Viktors Bukults
Projekta vadītājs
Dienas Bizness | konferenču nodaļa
M. +371 29840080 | viktors.bukults@db.lv

_________________________________________________________________________________________________________

Piezīme: organizētāji patur tiesības veikt korekcijas, kā arī programmas dienas kārtību, ja tāda nepieciešamība rastos.

Seminārs uzņēmējiem par līgumsaistību izpildi

Seminārs uzņēmējiem par līgumsaistību izpildi

Error: Contact form not found.