Atjaunojamie energoresursi ilgtspējīgai lauksaimniecības zaļināšanai

KONFERENCES APRAKSTS

Valsts atbalsts sadarbības sekmēšanai lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā ir būtisks faktors to zaļināšanai un ilgtspējīgai attīstībai, kas primāri veicinātu SEG emisiju samazināšanu un aprites ekonomikas principu ieviešanu klimata mērķu sasniegšanu ES zaļā kursa ietvaros. AER izmantošanas potenciāls lauksaimniecībā ir milzīgs, tomēr to var kavēt dažādi sķēršļi, kas nereti gulstas tieši uz uzņēmēju pleciem.

Kā veicināt AER izmantošanu lauksaimniecības un saistīto nozaru attīstībā, īpaši pārtikas ražošanā, enerģētikas un transporta sektorā, kā stiprināt uzņēmēju kapacitāti un veicināt starpnozaru, pašvaldību un valsts sadarbību nākotnē?

 

MĒRĶIS: pārrunāt lauksaimniecības nozares iespējas izmantot AER potenciālu nozares zaļināšanai
MĒRĶAUDITORIJA: enerģētikas un lauksaimniecības nozares pārstāvji, politikas veidotāji un viedokļu
līderi, uzņēmēji un AER tehnoloģiju ražotāji

Pasākums notiks: 2021.gada 7. oktobrī tiešsaistē www.konferences.db.lv un www.db.lv
REĢISTRĒJOTIES, konference vērojama bez maksas!

Vairāk informācijas:
Santa Butāne
Izdevniecība Dienas Bizness
+37126132470 | santa.butane@db.lv

Atjaunojamie energoresursi ilgtspējīgai lauksaimniecības zaļināšanai

Partneri

Atjaunojamie energoresursi ilgtspējīgai lauksaimniecības zaļināšanai

PROGRAMMA

10.00 – 10.05 | Atklāšana
10.05 – 10.20 | The new CAP: Enabling sustainable energy transition in agriculture and forestry
Penelope Vlandas,
Policy Officer, DG Agriculture and Rural Development, European Commision


I DAĻA | LAUKSAIMNIECĪBA UN PĀRTIKAS RAŽOŠANA NO A LIDZ Z

10.20 – 10.40 | Pasākumi SEG emisiju samazināšanai un to ietekme lauksaimniecībā
Dr.oec. Dina Popļuga, LLU prodekāne, asociētā profesore

10.40 – 11.00 | Ūdeņraža ražošana no lauksaimniecībā pieejamajiem resursiem
Aivars Starikovs
, Latvijas Ūdeņraža asociācijas valdes loceklis

11.00 – 11.20 | Eiropas Zaļais kurss – draudi un iespējas pašmāju lauksaimniekiem
Iveta Grudovska, Zemnieku saeimas eksperte

11.20 – 11.40 | Biogāzes vērtība
Martins Dombrovskis,
Bright Biomethane reģionālais pārdošanas vadītājs

11.40 – 12.00 | Biomethane as transportation fuels support mechanisms
Jesse Buiteveld
, Project developer at HoSt Bioenergy Systems

12.00 – 12.20 | Atbalsts virzībai uz klimata mērķu sasniegšanu lauksaimniecībā
Jānis Grasbergs, LR zemniekopības ministra padomnieks

12.20 – 12.50 | Pārtraukums


II DAĻA I AER POTENCIĀLS LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĢĒTIKAS UN TRANSPORTA ATTĪSTĪBAS SEKMĒŠANAI

12.50 – 13.10 | Biodegvielas. Izejvielas un tehnoloģijas.
Valdis Kampars, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūta direktors

13.10 – 13.30 | Biomasas izmantošana zaļās enerģijas ieguvei
Aigars Laizāns, Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju prorektors

13.30 – 13.50 | Biometāna iegūšana un izmantošana lauksaimniecības nozarē
Kristīne Veģere, RTU vadošā pētniece

13.50 – 14.10 | Lauksaimniecības transporta zaļināšana
Andris Bružs,  SIA “Intrac Latvija” valdes loceklis

14.10 – 14.30  Saruna – diskusija
Ahto Oja, Board member of Biometaan OÜ, Chairman of the Estonian Biogas Association

14.30 – 15.10 | Diskusija

  • Jānis Eglīts, LR zemkopības ministra biroja vadītājs,
  • Edijs Šaicāns, LR EM valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos,
  • Jānis Irbe, LAEF valdes priekšsēdētājs

15.10 | Noslēgums

Atjaunojamie energoresursi ilgtspējīgai lauksaimniecības zaļināšanai

REĢISTRĒŠANĀS

[contact-form-7 404 "Not Found"]