PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai

Uzdod savu jautājumu diskusiju ekspertiem!

Aicinām uzdot sev interesējošus jautājumus!

Lūdzu spiediet šeit: https://www.sli.do/ , ielogojieties pasākuma lapā, izmantojot tēmturi #DB22

PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai

Tiešraide

PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai

Partneri

PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai

Par konferenci

Šis gads lauksaimniecības un saistītajās nozarēs ne vien Latvijā, bet visa Eiropā solās būt īpaši saspringts – 2022. gads kā pārejas periods uz Jauno KLP SP 2023-2027, kura ietvaros ir definēti deviņi galvenie mērķi, katrai dalībvalstij liek pārvērtēt savas prioritātes atbilstoši iespējām un sociālekonomiskajai situācijai, ko vēl vairāk ir sarežģījis Krievijas karš Ukrainā.

Latvijai ir svarīgi ne tikai noturēt savas konkurētspējas pozīcijas Eiropas mērogā, bet meklēt iespējas un rast risinājumus sociālekonomiskajiem izaicinājumiem, kas tieši un netieši ietekmē pragmatisku lauksaimniecības un saistīto nozaru attīstību ilgtermiņā, atbilstoši uzņemtajām saistībām un sasniedzamajiem mērķiem.

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome kopā ar Zemkopības ministriju, Izdevniecība “Dienas Bizness” un laikraksts “Diena” rīko nozares pavasara konferenci “PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai”, lai rastu atbildes uz lauksaimniecības un saistīto nozaru svarīgākajiem ekonomiskās, vides un sociālās ilgstpējas jautājumiem.

LAIKS: 2022. gada 24. marts
VIETA: Tiešsaiste | www.db.lv un www.diena.lv
DALĪBA KONFERENCĒ: bezmaksas
REĢISTRĒŠANĀS 

MĒRĶIS: raisīt uz rezultātu vērstas diskusijas par lauksaimniecībai un saistītajām nozarēm pieņemamiem nosacījumiem kopējo mērķu sasniegšanai un katras nozares izaugsmei ilgtermiņā.
MĒRĶAUDITORIJA: Lauksaimniecības un saistīto nozaru pārstāvji, viedokļu līderi, valsts atbalsta un nodokļu politikas veidotāji, valsts institūciju pārstāvji, uzņēmēji, zemes īpašnieki un apsaimniekotāji
DARBA VALODA: Latviešu
DALĪBA KONFERENCĒ: BEZMAKSAS

Vairāk informācijas:
Santa Butāne
26132470 | santa.butane@db.lv

PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai

PROGRAMMA

10.00 – 10.05   Priekšvārds
Romāns Meļņiks, “Dienas Bizness” galvenais redaktors

10.05 – 10.25   Latvijas nacionālā stratēģija, izaicinājumi un darba plāns jaunajā plānošanas periodā 2023-2027 un Krievijas kara Ukrainā apstākļos 
Kaspars Gerhards, zemkopības ministrs

10.25 – 10.40  Regulatory framework and Roadmap for the CAP 2023-2027
Michael Niejahr, Deputy Director-General DG AGRI and Director Agricultural Legislation DG AGRI

10.40 – 10.55  Lauksaimniecības un saistīto nozaru riski un iespējas pārejas periodā uz jauno KLP SP 2023-2027 un karā, kas notiek Ukrainā
Edgars Treibergs, LOSP priekšsēdētājs

10.55 – 11.35   Diskusija: PVN samazināšana pārtikai – sociālekonomiskie ieguvumi un riski
Diskusijas dalībnieki:

 • Guntis Vilnītis, LOSP ģenerāldirektors,
 • Jānis Eglīts, ZM biroja vadītājs,
 • Ināra Šure, LPUF padomes priekšsēdētāja
 • Finanšu ministrijas pārstāvis (tiek saskaņots)

11.35 – 12.00   Pārtraukums

I DAĻA | ATBALSTA MEHĀNISMI LAUKSAIMNIECĪBĀ: IETEKME UN PRAKTISKIE REZULTĀTI

 

12.00 – 12.20   Valdības atbalsta mehānismi: Risku identificēšana, atbalsta noteikšanas ātrums, problēmas risinājums, rezultāti
Zigmārs Ķikāns, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta vadītājs

12.20 – 12.40   Zaļā kursa vadlīnijas jaunajā plānošanas periodā – definētās prasības, atbalsta sadalījums un sekas saistību neizpildei
Valters Zelčs, biedrības “Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi” valdes priekšsēdētājs, Zemnieku saeimas ārpolitikas eksperts

12.40 – 13.10   Diskusija – Latvijas lauksaimnieku konkurētspēja kopējā Eiropas tirgū
Diskusijas dalībnieki:

 • Jānis Eglīts, ZM biroja vadītājs,
 • Guntis Gūtmanis, LOSP valdes loceklis, Piena grupas vadītājs,
 • Indulis Jansons,Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs,
 • Ringolds Arnītis, Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklis

II DAĻA | PRODUKCIJAS PAŠIZMAKSAS PIEAUGUMS UN TO IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

13.10 – 13.25   Augu aizsarglīdzekļu un minerālvielu cenu pieauguma un deficīta iespējamās radītās sekas
Maira Dzelzskalēja-Burmistre,  Valdes priekšsēdētāja vietniece

13.25 – 13.45   Produkcijas pašizmaksas pieaugums un tā ietekme uz pircēju
Jānis Grasbergs, z/s “Zilūži” pārstāvis

13.45 – 14.15   Diskusija – Izejvielu un ražošanas resursu cenu izmaiņas, to ietekme uz produkcijas pašizmaksu. Iespējamas sekas un risinājumi

Diskusijas dalībnieki:

 • Ingūna Gulbe, AREI vadošā pētniece,
 • Jānis Irbe, LOSP valdes loceklis, LAEF valdes priekšsēdētājs,
 • Ringolds Arnītis, Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklis,
 • Jānis Bušs, valdes priekšsēdētājs  KS “Baltijas dārzeņi”,
 • Kaspars Melnis, SIA “Sprūževa” valdes loceklis

14.15 – 14.20   Pārtraukums

III DAĻA | KONKRĒTU NOZARU PROBLĒMAS UZ KOPĒJĀ FONA – ZIŅOJUMI

14.20 – 14.35   Liellopu audzēšanas nozare, galvenās problēmas un apdraudējumi
Raimonds Jakovickis, biedrības “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” valdes priekšsēdētājs

14.35 – 14.50  Cūku audzēšanas un pārstrādes nozare, galvenās problēmas un apdraudējumi
Dzintra Lejniece, biedrības “Latvijas Cūkaudzētāju asociācija” valdes priekšsēdētāja

14:50 – 15.35   Piena ražošana, perspektīvas, kā izkļūt no zaudējumiem
Guntis Gūtmanis, LOSP valdes loceklis, Piena grupas vadītājs,
Jānis Šolks, Latvijas piensaimnieku centrālās padomes priekšsēdētājs

15.35 – 15.40   Pārtraukums

IV DAĻA | DARBASPĒKA PROBLĒMA LAUKOS

15.40 – 15.50   Sezonas darbaspēka pieejamība laukos, radītie finansiālie zaudējumi. Augļkopība, dārzeņu audzēšana
Māra Rudzāte, LOSP valdes locekle, biedrības “Latvijas Augļkopju asociācija” valdes priekšsēdētāja

15.50 – 16.05   Izglītība nozarē, augsti kvalificēts darbs spēks, tā pieejamība
Andrejs Vītoliņš, LOSP valdes loceklis, Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP vadītājs

16.05 – 16.45   Diskusija – Risinājumi darba spēka trūkumam laukos sezonas darbu veikšanai, patstāvīga augsti kvalificēta darbaspēka piesaistīšanai un noturēšanai

Diskusijas dalībnieki:

 • Irina Pilvere, LLU rektore,
 • Ritvars Jansons, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvis, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāja biedrs,
 • Kaspars Melnis, SIA “Sprūževa” valdes loceklis
 • Ieva Rutkovska, Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja
 • Normunds Ozols, Ekonomikas ministrijas  Analītikas dienesta vecākais ekonomists

16.45 – 17.00   Noslēgums. Rezolūcijas pieņemšana
Jānis Irbe, LOSP valdes loceklis, LAEF valdes priekšsēdētājs

PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai

Registrēšanās

Error: Contact form not found.